У Новомосковську погодили програму залучення інвестицій на 2020-2030 роки

20 листопада поточного року у Новомосковській міськраді відбулось чергове засідання виконкому на якому було затверджено та погоджено програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату  міста Новомосковська на 2020-2030 роки.

Доповідачем вищезазначеної програми виступила Прибиткова Юлія –  начальник відділу з питань інфраструктури та інвестицій.

«В місті Новомосковськ існує низка проблем, а на їх вирішення бракує коштів. Тому необхідно шукати шляхи залучення інвестицій, які дадуть поштовх для розвитку інфраструктури міста, зростання масштабів виробництва, покращення послуг, що в свою чергу є стимулом до збільшення економічних вигод для міста. Від прямих іноземних інвестицій м. Новомосковськ  може отримати такі позитивні ефекти, як поліпшення умов для ведення бізнесу, покращення життєвого рівня населення, забезпечення сталого економічного зростання, додаткові робочі місці, сплачені податки до міського бюджету», - зазначила у своїй промові Юлія Миколаївна.

Так згідно програми у 2020 році прогнозується збільшення обсягу іноземних інвестицій  до рівня 12,7 млн. дол. США (100,7 % порівняно з очікуваним показником  2019 року).

Головною метою запропонованої програми є формування сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення Новомосковська шляхом стимулювання інвестиційної діяльності у сфері промисловості, торгівлі, зростання інвестиційної активності підприємств, ділових та фінансових структур, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так й іноземних для розв’язання на цій основі найголовніших проблем і завдань соціально-економічного характеру.

Об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності у залученні інвестицій для зміцнення і розвитку соціально-економічного потенціалу району, створенні нових робочих місць та підвищенні життєвого рівня населення.

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату  міста Новомосковська на 2020-2030 передбачає наступні цілі: 

1) поліпшення регуляторного і інвестиційного клімату в місті, забезпечення прозорості, стабільності і простоти інвестиційної діяльності;

2) створення системи мобілізації інвестиційних ресурсів для сталого розвитку економіки міста;

3) сприяння збільшенню надходжень до місцевого бюджету шляхом реалізації інвестиційних проектів;

4) проведення активної політики органів виконавчої і законодавчої влади, як відповідальних учасників інвестиційних проектів міста Новомосковська;

5) формування інвестиційно-привабливого іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва;

6) забезпечення поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні можливості та умови здійснення інвестиційної діяльності в місті.

 Джерелами інвестування Програми можуть бути кошти:

- національних фінансово – кредитних установ та інститутів (банків, інвестиційних і страхових компаній, довірчих товариств тощо);

- іноземних компаній – стратегічних інвесторів;

- програм міжнародної економічної допомоги;

- інвестиційний лізинг.

Форми залучення інвестицій:

- прямі інвестиції;

- створення спільних підприємств;

- відкриття кредитних ліній;

- емісія акцій або інвестиційних сертифікатів;

- оренда;

- концесія.

30 жовтня в цьому залі відбувся Форум по  залученню інвестицій  для рішення основних завдань через розвиток  малого та середнього бізнесу,  шляхом реалізації місцевих інвестиційних програм, орієнтованих на залучення інвестицій на місцевому рівні на 2020-2030 роки.

За результатами громадського обговорення вирішили: почати співпрацю з  Європейською торгово-фінансовою групою «Development» по залученню інвестицій у соціально-економічний розвиток м. Новомосковська. Також було  підписано  меморандум про співпрацю сторін. Інформація про результати проведення форума, про підписання меморандума була опублікована на сайті міської ради, в ЗМІ, на сторінці відділу інфраструктури та інвестицій в соціальній мережі фейсбук.

Потім був зібраний перелік проектів, що потребує залучення інвестицій від всіх комунальні підприємств міста, управління освіти, управління культури, медичних закладів. Також через ЗМІ було звернення до малого, середнього, великого бізнесу щодо співпраці по державно-приватному партнерству.

«Також звернулись до голів депутатських комісій, до голів політичних осередків м. Новомосковська. І отримали ідеї, які потребують фінансування. На сьогоднішній день ми маємо 88 пропозицій по покращенню міста з 2020 по 2030роки», - повідомила Юлія Прибиткова.