На главную
poleznaya@ukr.net
(068) 309-62-77
пер. Казачий (быв. Артёмовский), 3
Новомосковск, Украина
 
ДТЭК
Развитие
Лучшая Новомосковская улыбка
12 834 000 грн
общий долг за тепло по городу

Управління соціального захисту населення Новомосковської РДА оголошує конкурс


04.11.2018, 11:03


Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету у 2019 році


Управління соціального захисту населення Новомосковської райдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм проектів, (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету (термін реалізації програм (проектів, заходів) з 01.01.2019 по 31.12.2019).

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки міським громадським об’єднанням ветеранів” та від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (зі змінами).
Конкурс проводиться у рамках “Комплексної програми соціального захисту населення Новомосковського району на 2015-2019 роки”, затвердженої рішенням сесії Новомосковської районної ради від 30 січня 2015 року № 7-26/VI (зі змінами та доповненнями) з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в районному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:
1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників.
2. Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку).
3. Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
4. Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).
5. Проведення заходів військово-патріотичного виховання.
6. Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності районних громадських об'єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.
Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та назви проекту (заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інститутами громадянського суспільства, скріплену печаткою (у разі наявності);
2) копії документів, що підтверджують інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інститутами громадянського суспільства соціального спрямування до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис проекту (заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту (заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту (заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) проекту (заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інші інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат на реалізацію проекту (заходу), адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та джерела фінансування.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Видатки на оплату послуг спеціалістів, які залучаються для підготовки та реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу).
Інститут громадянського суспільства, при розрахунку кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) обов’язково повинно зазначити суму власного внеску, в розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування;
5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування районного громадського об’єднання ветеранів, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Не допускаються до участі в конкурсі інститути громадянського суспільства в разі, коли:
1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2) інститут громадянського суспільства, зареєстрований в установленому порядку менше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
3) інститут громадянського суспільства відмовив від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
4) інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог організатора конкурсу;
6) установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;
7) проект (захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців Новомосковського району;
8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
9) проект (захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.
Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі її наявності).

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником інституту громадянського суспільства або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.
Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.
Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції невідкладно видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на 2019 рік.
Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, який визнано переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок коштів районного бюджету, бере участь у співфінансуванні проекту (заходу) в розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.
Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства соціального спрямування, який визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок коштів районного бюджету, як матеріальні чи нематеріальні ресурси.
Протягом 15 днів після затвердження районного бюджету на 2019 рік конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

На підставі зазначеного рішення організатор конкурсу протягом 15 днів затверджує перелік інститутів громадянського суспільства соціального спрямування, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).
Конкурсні пропозиції приймаються за адресою: управління соціального захисту населення Новомосковської райдержадміністрації, вул. Гетьманська, 12, м. Новомосковськ, 51200, 1226uszn@ukr.net, каб. № 106, понеділок – четвер з 800 до 1700, п’ятниця з 800 до 1545, перерва з 1200 до 1300 до 10 грудня 2018 року, щоденно, крім суботи, неділі.Читайте также


В поселке Марьяновка Новомосковского района сгорела сауна
20.11.2018, 10:57
В поселке Марьяновка Новомосковского района сгорела сауна
19 ноября в 6:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Центральной поселка Марьяновка Новомосковского района. «По указанному адресу направлено пожарных 31 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном отдельно стоящем здании, внутри которой находилась сауна. Огнем повреждена крыша, деревянные перекрытия, стены и внутренняя отделка сауны, а также имущество внутри на общей площади 60 м.кв. В 6:53 пожар локализован и в 07:40 полностью ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами», - говорится в сообщении.
просмотров: 240
На трассе вблизи села Губиниха Новомосковского района на ходу загорелась иномарка
20.11.2018, 10:21
На трассе вблизи села Губиниха Новомосковского района на ходу загорелась иномарка
18 ноября в 17:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на автодороге М-18 Харьков-Симферополь, вблизи села Губиниха Новомосковского района. Сообщается, что по указанному адресу были направлены спасателей 31 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. «Прибыв на место происшествие пожарные установили, что пожар возник в легковом автомобиле «PEUGEOT Partner», 2010 года выпуска. Огнем поврежден салон, моторный отсек, передние и задние колеса на общей площади ориентировочно 4 м2. В 18:25 огонь был локализован и в 18:37 ликвидирован. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами», - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
просмотров: 309
Керівники навчальних закладів Новомосковщини відпрацювали навички декоративно-прикладного мистецтва
19.11.2018, 16:33
Керівники навчальних закладів Новомосковщини відпрацювали навички декоративно-прикладного мистецтва
На початку місяця, листопада, керівники гуртків та методисти Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Н. Б. Христюк) Новомосковщини за доброю традицією поділилися з учителями праці і образотворчого мистецтва та керівниками гуртків навчальних закладів району досвідом з розвитку творчих здібностей у дітей та напрацьованими методами роботи з вихованцями. ФОТО Практичну частину семінару презентацією «Витинанка як вид українського декоративно-прикладного мистецтва» розпочала заступник директора з навчально-виховної роботи ЦНТТУМ Ніна Іванівна Вільчавська, яка ознайомила присутніх з притаманними українській витинанці символами, ритмом, симетрією, стилізацією та декоративністю, провела майстер-клас з виготовлення традиційної витинанки «Дерево життя». Культорганізатор Центру Ганна Григорівна Павленко розповіла про підготовку до участі в обласних і всеукраїнських конкурсах, сконцентрувавши увагу на їх темі та меті, необхідності суворо дотримуватися методичних рекомендацій положення конкурсу. Майстер-клас з писанкарства провела методист ЦНТТУМ Тетяна Василівна Сириця, котра ознайомила учасників з особливостями орнаментів, колористики, техніки розпису різних регіонів України, підкресливши, що для писанок Катеринославщини характерні елементи рослинного, рослинно-геометризованого і геометризованого характеру. В залежності від техніки виконання великодні яйця поділяються на писанки, мальованки, крашанки, дряпанки, крапанки, зернівки. Учасники семінару з задоволенням спробували відтворити один з найдавніших методів писанкарства – виготовлення дряпанок, коли яйця фарбують в темний колір, а потім зшкрябують пофарбований шар шкаралупи за відповідним мотивом. Методист Центру Любов Іванівна Герасименко поінформувала про умови проведення та участі школярів Новомосковщини в конкурсах науково-технічного напряму, провела майстер-клас з виготовлення фотографії, поділилась досвідом виділення головного у композиційному рішенні фотокадру – розміщення лінії горизонту при зйомці пейзажу, особливостями зйомки натюрморту. Керівники гуртків та методисти центру, проводячи семінари, намагаються поділитись знаннями та досвідом, аби полегшити роботу вчителів, які пробуджують творчий потенціал дітей. © Н. Христюк, директор Центру.
просмотров: 112
В Новомосковске пожилая женщина бросилась под поезд
19.11.2018, 16:05
В Новомосковске пожилая женщина бросилась под поезд
16 ноября в Новомосковске пожилая женщина бросилась под колеса грузового поезда. От полученных травм она скончалась на месте. При себе у погибшей была предсмертная записка, — сообщает Информатор. В ней женщина попросила «государство где-нибудь ее закопать» и добавила, что была одинока. В данный момент ее личность не установлена, известен лишь год рождения — 1939 года. Предварительно, погибшая сама решилась на такой отчаянный поступок, поскольку на теле нет следов насильственной смерти, что указывало бы на убийство. На месте работала следственно-оперативная группа и судмедэксперты, которые в ближайшее время выяснят все подробности трагедии.
просмотров: 707
все новости >>>


2008-2018 © «Полезная газета». Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии упоминания ресурса и активной гиперссылки на poleznaya.dp.ua Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации ДП № 2080-818 ПР от 20.02.2015 года
купить полотно нетканое