На главную
poleznaya@ukr.net
(068) 309-62-77
пер. Казачий (быв. Артёмовский), 3
Новомосковск, Украина
 
ДТЭК
Развитие
Лучшая Новомосковская улыбка
13 433 000 грн
общий долг за тепло по городу

Новомосковський Центр соціальних служб надає допомогу сім’ям, що опинились у скрутних життєвих ситуаціях


22.10.2018, 08:38


Актуальною проблемою є підтримка функціонування центрів СССДМ з метою реалізації соціальної ініціативи щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами категорій населення, які потрапили у складні життєві обставини.  Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціальним закладом що здійснює соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю на території м. Новомосковська.  

Центром, згідно законодавства, визначені основні завдання, а саме: 

1. Раннє виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

2. Підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів та можливостей.

3. Здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

4. Створення умов для подальшого самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають.

5. Попередження виникнення нових складних життєвих обставин.

6. Підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб з Луганської і Донецької областей та АР Крим.

7.Соціальна підтримка сімей військовослужбовців учасників антитерористичної операції. 

Складними життєвими обставинами вважаються ті проблеми та труднощі в житті сім’ї, з якими вона не може справитись самостійно. Надзвичайно важливо у такому скрутному становищі не осудити сім’ю, а подати їй руку допомоги. Першочерговими завданнями фахівців з соціальної роботи є: раннє виявлення сімей, де є ризик загрози життю або здоров’ю дитини; надання сім’ям соціальних послуг; здійснення комплексних заходів допомоги; проведення профілактичної роботи щодо соціального сирітства в громаді; соціальна підтримка осіб з числа дітей та ін.  

В місті функціонує Координаційна рада по роботі  з сім’ями міста, які опинилися у складних життєвих обставинах (дорадчий орган), створена розпорядженням   від  14.01.2015 р. № 12-р. 

З метою налагодження ефективного механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах до  Координаційної ради входять представники служби у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, центру зайнятості, правоохоронних органів, запрошуються представники ГО.  

Станом на 01 жовтня 2018 року на засіданні Координаційної ради розглянуто справи 163-х сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а у 2017 році – 247-ми сімей. Нашою роботою охоплена велика кількість проблемних сімей міста. Найбільш поширеними у зверненнях до спеціалістів нашого Центру залишаються проблеми насильства в сім’ї, конфлікти сім’ї, алко-наркозалежність одного з членів родини, сирітства, звернення молодих людей, що повернулися з місць позбавлення волі, та сімей з проблемами інвалідності тощо.  

Із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах постійно проводиться профілактична робота щодо належного виконання батьківських обов’язків по відношенню до неповнолітніх дітей. Надаються соціально-економічні послуги – надання гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття, іграшок, канцтоварів, засобів особистої гігієни. З метою працевлаштування, до райміського Центру зайнятості видаються направлення, проводиться відповідна робота по відновленню документів. Також надаються психологічні послуги, які сприяють  у вирішенні внутрішньо особистісних проблем та конфліктних ситуацій, які склалися у сім'ях СЖО.  

Станом на 01.10.2018 року на обліку в ЦСССДМ перебуває 48 сімей, в яких виховується 99 дітей та 1 особа, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

У 2018 році фахівцями із соціальної роботи надано 7435 індивідуальних послуг 1283 – клієнтам центру. Також спеціалістами Центру проведено оцінку потреб в наданні соціальних послуг – в 373-х сім’ях, соціальних відвідувань/ Кількість сімей, які перебували під соціальним супроводом – 106 сімей, в них 235 дітей.. 

Для дітей з сімей СЖО спільно з громадськими та благодійними організаціями «Світле життя», «Добрі руки» проводиться ряд соціокультурних заходів. Зокрема, за сприянням БО «Світле життя» 12 дітей в СЖО змогли оздоровитися у літку в позаміському таборі відпочинку та близько 150 сімей отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Також протягом року для дітей постійно проводяться «Солодкоїжки» та роздаються БО «Добрі руки» набори солодощів. Так протягом року охоплено 120 дітей різних категорій, які опинились у СЖО. 

У зв’язку з нестабільною суспільно-політичною ситуацією в країні одними із пріоритетних напрямків діяльності Центру є соціальна підтримка та надання комплексу соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам та сім’ям, учасників АТО. 

Станом на 01.10.2018 року до Центру звернулось 78 сімей вимушених переселенців, в яких виховується 118 дітей, яким надано 334 соціальні послуги. 

Для надання соціально-економічної допомоги внутрішньо переміщеним особам залучаються громадські та благодійні організації, а саме:  ГО «Червоний Хрест», БО «ПОМАГАЕМ». 

Діти внутрішньо переміщених осіб залучаються до соціокультурних заходів. Зокрема, до «Солодкоїжок», соціальних акцій та Новорічних і Різдвяних свят. 

Велика увага спеціалістів Центру приділяється учасникам АТО та їх сім’ям. Спеціалістами Центру постійно опрацьовуються надані списки військовослужбовців та спільно зі спеціалістами управління праці та соціального захисту населення та закладами охорони здоров’я проводяться соціальні інспектування сімей, з метою визначення їх потреб.  

Також діти учасників АТО залучаються до соціокультурних заходів, а саме: до «Солодкоїжок», соціальних акцій та Новорічних і Різдвяних свят. Так охоплено 36 дітей даної категорії. 

Діяльність фахівців із соціальної роботи щодо соціального супроводу сімей, які потрапили в складні життєві обставини, вже довела свою ефективність. Форми і методи соціальної роботи постійно перебувають у процесі розвитку та вдосконалення, а особливо в умовах постійного реформування системи надання соціальних послуг. Специфіка практики соціальної роботи полягає у тому, що зміна об’єктивних умов надання соціальної допомоги та підтримки неминуче породжує нові соціальні ситуації, зміну в стосунках між людьми в процесі соціальної роботи. Це зумовлює необхідність використання адекватних новим ситуаціям методів, технологій і стратегій втручання, впровадження інноваційних підходів, таких як залучення до надання соціальних послуг громадських організацій, розширення кола професійних компетенцій фахівця з соціальної роботи. Ефективність соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, багато у чому залежить від правильного вибору форм і методів роботи з ними. 

Фахівець із соціальної роботи повинен володіти всіма необхідними формами та методами соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Від використання соціальними працівниками набутих на практиці умінь та навичок залежить майбутнє життя та здоров’я людей. 

Зазначене свідчить про необхідність активізації роботи, спрямованої на раннє виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та надання їм якісних соціальних послуг, у першу чергу за місцем проживання. 

Головним завданням Центру на наступний рік є всебічний розвиток системи соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в місті, зокрема робота з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах. Для цього потрібна не тільки злагоджена робота фахівців нашого Центру, а й об’єднання зусиль всіх зацікавлених державних та недержавних структур, заради благополуччя дітей, молоді, сімей. 

Для якісної та ефективної роботи в наступному році з сім’ями міста, які опинились в складних життєвих обставинах Центром розроблений ряд заходів. Найважливіші з них це максимальну увагу приділити таким питанням: 

1. дієвій організації в місті  роботи з профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання випадкам загрози життю та здоров’ю дітей у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах;

2. прийняття відповідних місцевих соціальних програм із соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

3. координація роботи між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування і правоохоронними органами щодо попередження нещасних випадків у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

4. посилення співпраці з громадськими організаціями, що опікуються питаннями сім’ї, сприяти їхній діяльності. 

Сьогодні необхідно на рівні міста вибудувати ефективну сімейну політику, спрямовану на підтримку сімей із дітьми, підвищення престижу сім’ї, популяризацію сімейних цінностей, формування відповідального батьківства,  дієву підтримку соціально вразливих сімей. 

Влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, до загальноосвітніх інтернатних закладів є неприпустимим і суперечить вимогам законодавства, зокрема, прийнятій у серпні поточного року Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на період до 2026 року. 

Кожна така дитина має отримувати допомогу й необхідні послуги у громаді, де вона проживає. 

В центрі уваги – мають стояти інтереси дитини і її потреби. Для  повного охоплення та надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення, особливо сім`ям  з дітьми, що перебувають у кризі - це винайти можливість  фінансування на утримання відділення термінового влаштування.Читайте также


В Новомосковске до конца года будет отремонтировано 4 внутридворовых проезда
15.11.2018, 09:18
В Новомосковске до конца года будет отремонтировано 4 внутридворовых проезда
На данный момент в Новомосковске на завершающем этапе выполняются роботы по ремонту внутридворовых проездов по адресу ул.Сучкова № 15 – №17. Все работы по ремонту дорог находятся на балансе «Комсервиса», такое решение было вынесено на зимней сессии городского совета.
просмотров: 245
У ДніпроОДА урочисто нагородили аграріїв Новомосковщини
15.11.2018, 07:59
У ДніпроОДА урочисто нагородили аграріїв Новомосковщини
Щорічно у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства в Україні. Це свято, присвячене всім аграріям країни та було засноване в 1993 році. Саме на передодні такого чудового свята, з нагоди Дня працівників сільського господарства, в Дніпропетровській облдержадміністрації пройшла церемонія урочистого нагородження найкращих трударів області. До переліку «найкращих» потрапили і аграрії Новомосковщини.
просмотров: 211
Новомосковські військові закупили вугілля на двісті тисяч гривень
14.11.2018, 11:46
Новомосковські військові закупили вугілля на двісті тисяч гривень
На сайті державних закупівель «Прозорро» з’явилося оголошення про намір 194 понтонно-мостового загону Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, що базується у м. Новомосковську, закупити для потреб військової частини 69 тон кам’яного вугілля марки ГР 0-100 та 13 тон вугілля марки ГР 0-200.
просмотров: 139
У Новомосковському районі під час пожежі загинув літній чоловік
14.11.2018, 10:31
У Новомосковському районі під час пожежі загинув літній чоловік
14 листопада о 01:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку по вулиці Самарська селище Новоселівка Новомосковського району.
просмотров: 168
все новости >>>


2008-2018 © «Полезная газета». Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии упоминания ресурса и активной гиперссылки на poleznaya.dp.ua Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации ДП № 2080-818 ПР от 20.02.2015 года
купить полотно нетканое