У міськраді Новомосковська відбулось позачергове засідання виконкому

29 грудня 2021 року, відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Новомосковської міської ради.

На порядок денний було винесено і розглянуто одне питання "Про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2021 року № 556 «Про бюджет Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік".

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», пунктами 3 та 19 рішення міської ради від 17 грудня 2021 року № 556 «Про бюджет Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік», виконавчий комітет Новомосковської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. З метою приведення у відповідність до  рішення обласної ради від 02.12.2021 року № 149-9/VІІІ «Про обласний бюджет на 2022 рік» з урахуванням змін, внесених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.12.2021 року №541-Р «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року №149-9/VІІІ «Про обласний бюджет на  2022  рік»,  рішення міської ради від 17 грудня 2021 року № 556  «Про бюджет Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік» викласти в новій редакції:

« 1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Новомосковської міської територіальної громади у сумі  595 426 462 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади  584 608 277 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади –  10 818 185 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Новомосковської міської територіальної громади у сумі 603 412 550,79 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади – 551 624 212 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади – 51 788 338,79 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Новомосковської міської територіальної громади у сумі 32  984 065 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Новомосковської міської територіальної громади у сумі 40 970 153,79 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, з урахуванням погашення боргу по кредиту АТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади у розмірі  1 000 000 гривень, що становить 0,18 відсотки видатків загального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Новомосковської міської територіальної громади у розмірі 1 633 195 гривень, що становить 0,30 відсотки видатків загального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Доручити виконавчому комітету Новомосковської міської ради укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету Новомосковської міської територіальної громади до бюджетів усіх рівнів та отримання трансфертів з бюджетів  усіх рівнів до бюджету Новомосковської міської територіальної громади.

Надати право протягом 2022 року в процесі виконання бюджету Новомосковської міської територіальної громади:

у разі збільшення (зменшення) річного обсягу дохідної та видаткової частин бюджету Новомосковської міської територіальної громади на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначати головного розпорядника за дотаціями та субвенціями і розподіляти їх за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування видатків з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради за рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради;

з метою ефективного використання коштів міжбюджетних трансфертів перерозподіляти їх річні обсяги за цільовим їх призначенням за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування, їх економічною структурою, а також між головними розпорядниками коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради за рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Новомосковської міської територіальної громади на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2022 році у сумі  139 122 497,79 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 9, 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету згідно із статтями 69та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити станом на 31.12.2022  року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 54 444 444 гривень.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Новомосковської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування місцевого боргу;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право фінансовому управлінню Новомосковської міської ради:

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів на рахунки бюджету Новомосковської міської територіальної громади, з яких вони перераховувалися, до кінця поточного бюджетного періоду, а також  шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Новомосковської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Враховуючи вимоги частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України, доручити фінансовому управлінню Новомосковської міської ради здійснювати та обслуговувати внутрішні запозичення до бюджету у 2022 році відповідно до вимог статті 74 Бюджетного кодексу України.

13. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами) головним розпорядникам коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади:

13.1.   Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Забезпечити здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

13.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету без утворення будь-якої заборгованості.

13.5. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі,  обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.6. На виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України зобов’язати керівників бюджетних установ і закладів утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і закладів у кошторисах на 2022 рік.

13.7. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій, які отримують кошти з бюджету Новомосковської міської територіальної громади,  погоджувати обґрунтовані пропозиції щодо додаткового виділення бюджетних коштів та перерозподілу затверджених видатків за кодами типової програмної класифікації та їх економічною структурою за загальним та спеціальним фондами бюджету Новомосковської міської територіальної громади з заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та фінансовим управлінням Новомосковської міської ради з обов’язковим наданням копії такого листа голові постійної комісії міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

14. Надати право протягом 2022 року в процесі виконання бюджету Новомосковської міської територіальної громади:

виконавчому комітету Новомосковської міської ради здійснювати своїми рішеннями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів перерозподіл видатків бюджету за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету Новомосковської міської територіальної громади, у тому числі бюджету розвитку, з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради, у тому числі до обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів; переліку місцевих/регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади у 2022 році; переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з бюджету Новомосковської міської територіальної громади та її обсягів (у разі надання такої підтримки);

у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію ” (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) вносити зміни до цього рішення за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету Новомосковської міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради за рішенням виконавчого комітету Новомосковської міської ради або розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради;

фінансовому управлінню Новомосковської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків, затверджених у розписі бюджету Новомосковської міської територіальної громади, у розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, не змінюючи обсяги вже затверджених асигнувань по КЕКВ 2110 «Оплата праці» та в межах асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», враховуючи вимоги Бюджетного Кодексу України.

Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Заступникам міського голови за напрямами:

15.1. З метою забезпечення виконання плану надходжень до бюджету Новомосковської міської територіальної громади подавати обґрунтовані пропозиції на розгляд ради щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевого бюджету визначаючи конкретне джерело компенсації втрат таких надходжень.

15.2. Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Г.А.Ткачука.»

2. Внести зміни до додатків 1,2,3,4,5,6 до рішення міської ради від 17 грудня 2021 року № 556 «Про бюджет Новомосковської міської територіальної громади на 2022 рік» та викласти їх у редакції згідно з додатками  1,2,3,4,5,6 до цього рішення.

3. Рекомендувати фінансовому управлінню Новомосковської міської ради (Ковтуненко Н.М.) внести зміни до розпису бюджету Новомосковської міської територіальної громади в установленому чинним законодавством України порядку.

4.  Дане рішення підлягає затвердженню на сесії міської ради.

5. Контроль по виконанню даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Ткачука Г.А.

 

Додатки